לקחת ולהכריז.להשאיר במקום.להשאיר במקום ולהכריז.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות