לקחת ולהכריז.להשאיר במקום.להשאיר במקום ולהכריז.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות