הכותרת תמיד תבוא אחרי המקרה או הדין.אם אין דין במשנה אז יש כותרת.אם יש שאלה בתחילת המשנה לרוב זו כותרת.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות