להשאיר במקום.לקחת ולהכריז.מחלוקת הפוסקים.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות