להשאיר במקום.לקחת ולהכריז.מחלוקת הפוסקים.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות