להשאיר אותו במקומו, בטח מישהו הניח אותו שם בכוונה.ליטול ולהכריז, כנראה נפל ממישהו.לקחת לעצמי, בטח התייאשו ממנו.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות