רק אם החפץ בחלק החיצוני ויש עליו חלודה.רק אם החפץ בחלק הפנימי ואין עליו חלודה.בכותל חדש תמיד חייב להכריז.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות