כמות היין או השמן שיש בהם.החומר ממנו הם עשויים.החותם שסוגר אותם.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות