כמות היין או השמן שיש בהם.החומר ממנו הם עשויים.החותם שסוגר אותם.




    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות