מפני שאין בו סימן.מפני שיש בו סימן.כי יש סיכוי שהניחו את הכדור שם ולא שהוא נפל למישהו.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות