במשנה א המציאות זולות, במשנה ב המציאות יקרות.במשנה א המציאות ברשות הרבים, במשנה ב המציאות ברשות היחיד.במשנה א למציאות אין סימן, במשנה ב למציאות יש סימן.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות