במשנה א המציאות זולות, במשנה ב המציאות יקרות.במשנה א המציאות ברשות הרבים, במשנה ב המציאות ברשות היחיד.במשנה א למציאות אין סימן, במשנה ב למציאות יש סימן.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות