פועל שלא עושה כלום בעבודה.פועל שמוכן לאבד חלק משכרו תמורת עבודה קלה יותר.פועל שביטל את החוזה מול המעסיק שלו.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות