שרק דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעים - חייב להכריז.שרק דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעים - יכול לקחת לעצמו.שכל מציאה עם סימן - חייב להכריז.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות