שרק דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעים - חייב להכריז.שרק דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעים - יכול לקחת לעצמו.שכל מציאה עם סימן - חייב להכריז.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות