ביטל מצוות עשה – השב תשיבם, עבר על איסור לא תעשה – לא תוכל להתעלם. לפעמים גם על איסור גזל.על מצוות - ואהבת לרעך כמוך.על - דין פרוטה כדין מאה.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות