ביטל מצוות עשה – השב תשיבם, עבר על איסור לא תעשה – לא תוכל להתעלם. לפעמים גם על איסור גזל.על מצוות - ואהבת לרעך כמוך.על - דין פרוטה כדין מאה.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות