לקחתלהשאירלקחת במידה והם רוצים לעשות מצווה
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות