כדי שלא ישכח מה כתוב בהם.כדי לאוורר אותם, וכך הם לא יתקלקלו.כי בכל חודש יש מצווה ללמוד דבר חדש.
    לצפייה בסרטוני העבר שלנו

    מסכת ראש השנה

    מסכת בבא קמא

    מסכת פסחים

    מסכת סוכות