חידון סיום הקיץ – רצים למשנה תשע"ז

לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות