מעיינים ולומדים את ברכות העמידהתפילה שמוסיפים בה עוד שמונה עשרה ברכותקיצור של תפילת העמידהקיצור של ברכת המזון למבוגרים
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות

מסכת ברכות