שאם לא יעשו את העבודה בזמן ייגרם נזק.שאם מצאת אבדה, עליך להכריז עליה.כל דבר שאבד מן העולם, אין דרך להחזירו שוב.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת-
בבא מציעא

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת ברכות