החידה היומית


  כןלאמחלוקת
  לצפייה בסרטוני העבר שלנו

  מגילת הנחושת- בבא מציעא

  שמיטה לי

  מסכת פסחים

  מסכת ברכות