מספיק לומר את המילים :פסח, מצה ומרור כדי לצאת ידי חובה.צריך להסביר לילדים מדוע אוכלים בליל הסדר פסח, מצה ומרור.צריך לומר בליל הסדר שלוש פעמים: פסח, מצה ומרור.
קושית הרב רימון

צפו בסרטון וענו על חידה

התשובה לקושיה של אתמול

לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות