לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מגילת הנחושת- בבא מציעא

שמיטה לי

מסכת פסחים

מסכת ברכות