בשיתוף עם:


ברור שכן, הרי אין בו סימן ואף אחד לא יכול לקבל אותו.אם מצאתי לפני שהבעלים שמו לב שהוא אבד – אסור לי לקחת.תמיד חובה להכריז.
לצפייה בסרטוני העבר שלנו

מסכת ראש השנה

מסכת בבא קמא

מסכת פסחים

מסכת סוכות